Forum Index > Torrents.Md > FAQ > FAQ - categoria "Jocuri" / FAQ - категория "Игры"

#0 by andrkim (Модератор на пенсии) (1 mesaje) at 2011-08-17 12:10:38 (378 săptămâni în urmă) - [Link]Top
RO

1. Titlul torrentului trebuie să conțină:
  a. Denumirea originală
    + Dacă jocul e pentru consolă, trebuie să fie indicat în denumire - [XBox360], [PSP], [PS3]...
  b. Tipul ediției:

 • [DEMO]
 • [BETA]
 • [RePack]
 • [RIP]
 
    Exemple:
- Grand Theft Auto IV [RePack]
- [XBOX360] Driver: San Francisco [Region Free] [DEMO]
- Age Of Connan [BETA]

2. Este interzisă încărcarea jocurilor deja instalate.
3. Sunt interzise jocurile modificate, antologiile, patch-urile neoficiale, excepție fac parte cazurile cînd jocurile sunt doar rusificate.
4. Este interzisă încărcarea jocurilor la etapa Closed Beta.
5. La setup-urile jocurilor care se încadrează în imagini ISO sau alt tip, în descriere să fie prezent screenshot-ul cu conținutul la imagine.
6. Este interzisă încărcarea jocurilor regăsite în această listă.
7. În descrierea jocurilor XBOX 360 sunteți obligați să indicați regiunea (NTSC,PAL etc.). De asemenea este imperativă plasarea unui screenshot ABGX360.
8. Patch-urile, Update-urile precum şi alte materiale aferente acestei categorii se încarcă în categoria Other.
9. RePack-uri, Rip-uri:
  a. Este permisă încarcarea RePack-urilor/Rip-urilor numai a versiunii retail a jocului. Update-urile ulterioare vor fi încărcate conform regulii 1.20.8. Abatere de la regulă e cazul când pe tracker nu exista nici un RePack/Rip la jocul în cauză.
  d. Sunt interzise RePack-urile/Rip-urile obținute prin tăierea materialelor video sau/și a texture-ilor, precum și alte acțiuni ce influențează asupra calității conținutului jocului.
  e. Sunt interzise RePack-urile/Rip-urile ce au la baza lor Crack chinez și anume de la grupuri ca: 3DM, ALI123, Steam006, FTS sau crack de la vovan1337. Lista poate fi completată pe parcurs. Astfel de Repack-uri/Rip-uri vor primi statutul - x Închis. Se vor accepta doar Repack-uri/Rip-uri ce au la baza lor Scene-Crack-uri, de la grupuri cunoscute, și anume: FLT, RELOADED, SKIDROW. Excepție fac parte cazurile când pe tracker nu este licența și se încarcă repack-ul cu crack chinez (Astfel de torrente vor primi statutul - # Dubios).
10. În descriere trebuie să fie prezente cel puţin 3 screenshot-uri, care să reprezinte gameplay-ul jocului.
11. Se interzice redenumirea fișierelor originale după propria satisfacție! Ex. „xxxx_xxxx_Upped_by_XXXX.exe”. Excepție fac parte doar torrentele modificate de însuși autorul conținutului acestora sau de către sursa de unde au fost descărcate.
12. Jocurile pentru mobil (Android, JAVA, iOS, WP, ș.a.m.d) trebuie să fie încărcate într-un pack de minim 10 jocuri. Excepție fac parte jocurile cu CACHE sau cu mărimea minimă de 400mb.
13. Este interzisă încărcarea jocurilor fără crack sau cu plată lunară (p2p).

Notă:
  * Dacă release-ul este însoțit de fișiere *.diz, *.nfo, etc - nu le șterge-ți în nici un caz! Lăsați-le în torrent.
  * Scene releas-urile au prioritate și pot absorbi releas-urile la jocuri care au crack necalitativ (chinez). Excepție fac parte cazurile cînd în torrent cu crack chinez este licența (copiată de pe DVD-ul original), în așa caz crack-ul de la Scene-release se încarcă aparte conform regulei 1.20.8.

RU

1. Заголовок торрента должен содержать:
  a. Оригинальное название
+ Если игра для консоли, нужно указать в название - [XBox360], [PSP], [PS3]...
  b. Тип издания:

 • [DEMO]
 • [BETA]
 • [RePack]
 • [RIP]

    Примеры:
- Grand Theft Auto IV [RePack]
- [XBOX360] Driver: San Francisco [Region Free] [DEMO]
- Age Of Connan [BETA]
2. Запрещено выкладывать уже установленные игры.
3. Запрещены неофициальные модификации/патчи, и антологии игр, исключения русифицированные игры.
4. Запрещено выкладывать игры которые находятся на стадии Closed Beta.
5. В описании раздачи где установочные файлы игры в образе ISO, должен присутствовать скриншот его содержания. 
6. Запрещено выкладывать игры, перечисленные в данном списке.
7. В описании игр XBOX 360 вы обязаны указать регион (NTSC,PAL etc.), так же в раздаче обязателен скриншот программы ABGX360.
8.Патчи, обновления и другие материалы, относящиеся к этой категории должны загружаться в категорию Other.
9.RePack-и, Rip-ы:
  a. Разрешена загрузка RePack-ов/Rip-ов только ретейл версии игры. Последующие обновления должны быть размещены в соответствии с правилом 1.20.8. Исключения только тогда когда на трекере нет ни одного RePack-а.
  b. Размер RePack-а/Rip-a должен быть значительно меньше чем лицензия (~27-30%). Исключения составляют случаи, когда размер игры уменьшен достаточно чтобы поместиться на один или несколько DVD5.
  d. Запрещается загрузка RePack-ов/RIP-ов с вырезанными видео из игр и других игровых материалов, так же запрещены и другие действия, которые влияют на качество игры.
  e. Запрещается загрузка RePack-ов/RIP-ов которые имеют как основу Китайскую Таблетку от таких релиз групп как: 3DM, ALI123, Steam006 или же Таблетку от vovan1337. Список может пополняться. Такие RePack-и/RIP-ы будут получать статус - Закрыто. Будут разрешены только RePack-и/RIP-ы которые имеют как основу Сцен-Таблетки, от известных сцен-групп, а именно: FLT, RELOADED, SKIDROW. Исключение составляют случаи, когда на трекере нет лицензионного издания и загружается RePack c китайской таблеткой. (Такие раздачи будут получать статус - #Сомнительно).
10. В описании раздачи должны присутствовать минимум 3 скриншота, дающие представление геймплея игры.
11. Запрещается переименовать оригинальные файлы по собственному усмотрению! На пример: „xxxx_xxxx_Upped_by_XXXX.exe”. Исключение составляют лишь торренты что были изменены автором их содержимого или их источником.
12. Игры для мобильного телефона (Android, JAVA, iOS, WP, и.т.д) должны загружаться в виде сборника где минимум 10 игр. Исключение составляют лишь игры с кэшем или с минимальным размером 400мб.
13. Запрещено выкладывать игры без crack-a или игры с абонентской платой.

Примечание:
  * Если релиз сопровождается файлами *.diz, *.nfo, etc - ни в коем случае не удаляйте их! Оставьте в торренте.
  * Scene релизы имеют приоритет и могут поглощать игры с некачественными таблетками. Исключение составляют случаи, когда в раздачи с китайской таблеткой присутствует лицензионная установка (с оригинального DVD диска), в таких ситуациях таблетка от scene релиза загружается в соответствии с правилом 1.20.8.

Editat de către Adrenalin la 2015-09-28 22:25:30
Mesaj util ?   Da / Nu   79 / 0   79 puncte

1
<< Precedenta      Următoarea >>

#1 by andrkim (Модератор на пенсии) (1 mesaje) at 2011-08-21 11:35:24 (377 săptămâni în urmă) - [Link]Top

RO

Cum să faci screenshot-uri din joc cu Fraps ? 


Instrucțiune
Ce va trebui:
 • Joc care suporta DirectX sau OpenGL.

1 pas

- Prima pagină de deschidere.
- Descărcați, instalați, porniți.2 pas

- Treceți la tab-ul “Screenshots”.
- Configurați totul după gustul dstră. (recomandat formatul JPG)3 pas

- Intrați în joc și începeți să făceți screenshot-uri apăsînd butonul care la-ți setat.

4 pas

- Încărcați sreenshot-urile pe host cu ajutorul - Image Uploader.
ÎnchideЗакрыть


RU

Как сделать скриншоты в игре с помощью Fraps ?


Инструкция
Что вам понадобится:
 • Игра которая поддерживает DirectX или OpenGL, как сказано выше.

1 шаг

- Первая вступительная вкладка
- Скачивайте, устанавливайте, запускайте.2 шаг

- Переходите во вкладку “Screenshots”.
1. Путь куда будут сохраняться скриншоты. Нажмите “Change” чтобы изменить путь на любой другой. При нажатие на “View” откроется папка в которой будет храниться будущий скриншот.
2. Клавиша на которую при нажатии будет делаться скриншот. Указывайте клавиши которые в игре НЕ используются. Я поставил F10.
3. В каком формате хотите получить скриншот, т.к. jpg наиболее популярен, то я поставил его.
4. Если Вы хотите чтобы при просмотре скриншота, в любом из Вами выбраных углов, показывало сколько FPS сделано во время скриншота, то смела ставте галку напротив “Include frame rate overlay on screenshots”. Если Вы лентяй или Вам не хочется нажимать кнопку во время игры, для того чтобы сделать скриншот, то смело ставьте галку напротив “Repeat screen capture every (Здесь, надо указать период между предыдущем и следующем скриншотом, в секундах) seconds”3 шаг

- Запускайте игру и начинайте делать скриншоты, на клавишу которую Вы назначили. Никаких мучений с Paint’oм.

4 шаг

- Дальше загружаем их через программу Image Uploader.
ÎnchideЗакрытьEditat de către andrkim la 2011-08-22 00:44:22
Mesaj util ?   Da / Nu   30 / 0   30 puncte
#2 by andrkim (Модератор на пенсии) (1 mesaje) at 2011-08-21 18:09:26 (377 săptămâni în urmă) - [Link]Top

RO

Cum de a crea un profil autonom în Games for Windows - LIVE ?

Instrucțiune
1. Intrăm în joc;

2. În meniul jocului apăsăm "Home", o să iasă o fereastră Games for Windows, alegem punctul: "Создать новый профиль";

 


3. Alegem punctul: "Создать локальный профиль";

 


4. Scriem denumirea la profil în latină și apăsăm "Отправить";

5. Apăsăm "Готово" ;

6. Jucăm cu plăcere!
ÎnchideЗакрыть


RU

Как создать автономный профиль в Games for Windows - LIVE ?

Инструкция
1. Запускаем игру;

2. В меню игры нажать на клавишу "Home", сверху спустится окно Games for Windows, выбираем пункт: "Создать новый профиль";3. Выбираем пункт: "Создать локальный профиль";

 


4. Вводите имя профиля английскими буквами и нажимаете "Отправить";

5. Нажимаете "Готово";

6. И всё, можно играть!
ÎnchideЗакрыть

Editat de către andrkim la 2011-08-22 00:44:41
Mesaj util ?   Da / Nu   28 / 0   28 puncte
#3 by andrkim (Модератор на пенсии) (1 mesaje) at 2011-08-22 00:44:44 (377 săptămâni în urmă) - [Link]Top


RO

Cum să faci o imagine cu UltraISO ? 

Instrucțiune
1. Descărcăm UltraISO.
2. În meniul principal al soft-ului vedem 4 ferestre, cele două de jos arată Windows-explorer-ul dar cele de sus 2 arată conținutul imaginei.
3. În fereastra de jos găsim setup-ul la joc, care noi o să-l includem în imagine.

 


4. Selectăm fişierele cu mouse-ul, care se află în mapa noastră
5. ...și le tragem în mapa de sus.6. Scriem denumirea la imagine (recomandat în latină)...7. Apăsăm butonul "Сохранить как"...8. Indicăm denumirea la fișier, dacă denumirea la imgine nu vă place...9. Apăsăm "Сохранить" - procesul a început.

ÎnchideЗакрыть


RU

Как правильно создать образ диска с помощью UltraISO ?

Инструкция
1. Скачиваем UltraISO.
2. В главном окне программы мы видим 4 окна поменьше, два нижних из которых представляют собой стандартный Windows-проводник, а два верхних - содержимое нашего будущего образа.
3. В нижнем окне находим папку с нашими установочными файлами, которые мы будем вносить в образ.

 


4. Выделяем мышкой файлы, которые находятся в нашей папке

 


5. ...и перетаскиваем в верхнюю часть.

 


6. Прописываем метку диска (желательно по-английски)...7. Нажимаем кнопку "Сохранить как"...8. Задаем имя файла, если данное по метке диска вам не нравится...9. И нажимаем "Сохранить" - процесс пошел.


ÎnchideЗакрытьMesaj util ?   Da / Nu   20 / 0   20 puncte
#4 by andrkim (Модератор на пенсии) (1 mesaje) at 2011-11-28 15:35:23 (363 săptămâni în urmă) - [Link]Top
-------------------------------------------RO-------------------------------------------


 • Licenţă [L] - o imagine completă a jocului, în cazul în care resursele de joc nu au fost modificate, în imagine poate fi crack-ul (într-un folder aparte),  în cazul în care fişierele jocului nu sunt modificate, atunci jocul poate fi considerat ca o licenţă. De asemenea este considerată a fi licenţa retail imaginea cu setup-ul descăract din Steamworks (Steam).

 • Licență digitală / Steam-Rip [DL/Steam-Rip] - poate fi jocul din Steamworks (Steam) înpachetat întru-un instalator, cu fișierele originale (.exe ș.a.m.d.).

 • Ediție pirată [P]  - un joc ale cărui resurse au fost modificate. De exemplu jocuri cu rusifikator, crack incorporat.

 • RePack - instalator modificat a jocului, unde resursele jocului sunt modificate (restrîngerea fișierelor / comprimare uşoară a video / eliminarea a materialelor suplimentare).

 • Rip - instalator modificat a jocului, cu limbi/multiplayer/texturi tăiate.

-------------------------------------------RU-------------------------------------------
 

 • Лицензия [L] - это полный образ игры, где ресусрсы игры не были модифицированы, в образ может включаться кряк (в корне образа в отдельной папке), но если файлы игры не модифицированы, то игру можно считать лицензией. Так же лицензией считается retail образ диска со Steamworks (Steam) игрой

 • Цифровая лицензия / Steam-Rip [DL/Steam-Rip] - это может быть игра со Steamworks (Steam) упакованная в инсталлятор, с сохранёнными оригинальными файлами (.exe и тд.) - т.е. кряк не встроен / не заменяет ориг. файлы

 • Пиратка [P] - это игра, ресурсы которой были модифицированы неофициально пиратами. Например встроен русификатор, сразу включены в игру моды итд.

 • RePack - это изменённый инсталлятор игры, где ресурсы игры были незначительно модифицированы (перепаковка файлов / незначительное сжатие видео в игре / удаление пустышек или дополнительных материалов).

 • Rip - это измененный инсталлятор игры с вырезанными языками/multiplayer-ом/текстами и т.д.Mesaj util ?   Da / Nu   15 / 0   15 puncte
#5 by andrkim (Модератор на пенсии) (1 mesaje) at 2012-01-04 21:02:40 (358 săptămâni în urmă) - [Link]Top
RO

  Ce trebuie să conțină o descriere ?

 • Informaţia despre joc în afara spoiler-elor.
 • Caracteristicile și funcțiile jocului.
 • Screenshot-uri amplasate sub spoiler, conform regulilor 1.2.1 și 1.20.10.
 • Instrucțiuni de instalare.    *doar în caz cînd instalarea e dificilă
 • Caracteristicile RePack-ului.
                                           
--------------------------------------------------------------------


RU

  Что должно содержать описание ?

 • Информация о игре вне спойлера.
 • Особенности и возможности игры.
 • Скриншоты под спойлер, в соответствии с правилами 1.2.1 și 1.20.10.
 • Инструкции установки.  *только в случаях когда она сложная
 • Особенности RePack-a.Mesaj util ?   Da / Nu   19 / 0   19 puncte

1
<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Torrents.Md > FAQ > FAQ - categoria "Jocuri" / FAQ - категория "Игры"

Această temă este închisă. Nu puteţi posta mesaje noi.


Navigare rapidă:


Schimbul de informație este realizat de către utilizatorii siteului. Acest site este bazat pe voluntariat, de la utilizatori pentru utilizatori. Întregul text privind regulile şi condiţiile de utilizare a TORRENTS.MD poate fi găsit aici.
Sharing is caring.