Forum Index > Torrents.Md > FAQ > FAQ - Semnificațiile subtitrărilor / Oбозначения субтитров

#0 by S@mba (Married to Smigol) (0 mesaje) at 2015-11-26 10:30:51 (159 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Semnificațiile subtitrărilor:

Subtitrările sunt versiuni textuale ale dialogurilor din filme și programele de televiziune, de obicei afișate în partea de jos a ecranului care dublează sau completează coloana audio a filmului sau programului TV.

Subtitrarile pentru video de  în format digital (DVD-video, MPEG-2, MPEG-4) pot fi:
 • Incorporate (de la eng. Hard subtitles, se mai numesc și forțate) — imagine cu textul subtitrelor se suprapune pe versiunea originală materialului video în timpul creării fișierului final (encodării). Așa tip de subtitrări nu cer careva cerințe suplimentare pentru pentru player, dar așa tip de subtitrări nici nu pot fi deconectate în caz de necesitate. Acest tip de subtitre micșorează calitate fișierul video obținut în urma encodării din cauza apariției unui număr mare de detalii cu un contrast ridicat în cadru. Calitatea acestor tipuri de subtitrări poate fi net superioară datorită timpul mai mare acordat pentru crearea lor.
 • Pre-render (от англ. prerendered subtitles) — subtitrările reprezintă imagini deja create, care se păstrează separat de fișierul video (cu unele excepții). Anume acest tip de subtitrări sunt specifice pentru DVD-video.
 • A softului (eng. soft subtitles) — subtitrări în formă de text care conține și careva elemente de marcaj (dimensiunea, culoarea, garnitura, poziția pe ecran). Acest tip de sibtitrări poate întâlni probleme în afișarea textului în unele limbi ca urmare a folosirii codificării pe un singur octet.
Subtitrările se mai clasifică și după forma în care se păstrează:
 • Externe — fișier sau fișiere separate de fișierul video, de obicei cu același nume ca și fișierul video (complet sau parțial), dar cu extensii diferite: SRT, SUB, TXT etc.
 • Incorporate (interne) — sunt în acelaș fișier cu video.
Formate populare de subtitrări:
 • (*.srt) - format de text al subtitrărilor ce aparține soft-ului SubRip. Fișierele au extensia srt. Formatul este simplu și clar, sinhronizarea se poate face cu exactitate de o milisecundă. Un format destul de popular. Fișierele Srt pot fi ușor redactate, anume din acest motiv traducerea se recomandă a fi făcută anume prin acest format. Principalul neajuns - acest format nu suportă schimbările parametrilor textului (mărimea, stilul, culoarea) și poziția subtitrărilor pe ecran.
 • (*.ass) - format de text al subtitrărilor ce aparține soft-ului Advanced Sub Station Alpha. Acesta este un soft de pregătire și sincronizare a subtitrărilor. Printre non-profesioniști este cel mai popular și bogat în posibilități software pentru titrare. Suportă redactarea parametrilor textului (culoare, mărime, stil, etc.), poziționarea subtitrărilor în orice loc pe ecran, comentarii. Un număr mare de câmpuri care pot caracteriza parametrii fiecărei replici, spre exemplu: câmp destinat destinat pentru notarea autorului acestei replici. În afară de text permite introducerea imaginilor, a sunetelor, precum și a fragmentelor video. Toate acestea fac acest format foarte popular printre amatorii de anime-uri.
 • (*.ssa) — format de text al subtitrărilor ce aparține soft-ului Sub Station Alpha. Oferă posibilitatea de a alege culoarea, localizarea simbolurilor, mărimea literelor, garnitura; permite aplicarea asupra simbolurilor a efectelor video complicate (umbrire, mișcări, rotații, etc.); poate conține text în mai multe codificări.
 • (*.smi (smil)) — format de text ak subtitrărilor bazat pe SGML. Ofera practic toate posibilitățile pentru formatarea textului, susține HTML standard si CSS.
 • (*.s2k) — format de text al subtitrărilor ce aparține soft-ului Sasami.
 • (*.sub/idx) — format dublu al subtitrărilor pre-render (grafice) extras de pe DVD cu ajutorul unui soft specializat. Acest tip de subtitrări pot fi conectate la video cu ajutorul filtrelor DirectShow, VSFilter (denumirea mai veche: VobSub)
Semnificații suplimentare ale subtitrărilor:
 • Forțate (de la eng. forced subtitles) - subtitrări forțate, spre exemplu: în locuri netraduse, cum ar fi inscripții, a doua limbă străină, etc.
 • Intertitle - la început - insera text oferind o explicație pe această temă, reproduce replici a personajelor, etc. în filme mute cu intertitrami-o limbă străină (mai târziu - devine parte estetică importantă a filmului mut).
Oбозначения субтитров:

Субтитры (также: сабтитры, от англ. subtitles — дословно: подписи снизу; (жарг.) сабы, сокращение от «сабтитров») — текстовое сопровождение видео, дублирующее или дополняющее звук фильма или передачи. Преимущественно в субтитрах отражена речь персонажей.

Субтитры к видео в цифровой форме (DVD-video, MPEG-2, MPEG-4) могут быть:
 • Вшитые (от англ. Hard subtitles, также называются жёсткими) — изображение с текстом субтитров накладывается на исходное видео при процессе создания итогового файла (кодировании). Такие субтитры не накладывают никаких дополнительных требований на плееры, но их невозможно отключать, и они ухудшают качество кодируемого видео из-за увеличения мелких контрастных деталей в кадре. Качество и сложность вшитых субтитров могут быть максимальными, поскольку их создание может происходить значительно дольше и скрупулёзнее, чем их просмотр.
 • Пререндеренные (от англ. prerendered subtitles) — субтитры представляют собою уже готовые изображения, хранящиеся раздельно от видео (хотя, быть может, и в одном файле с ним). Именно в таком виде находятся субтитры на DVD-video.
 • Программные (также называемые мягкими — жарг. от англ. soft subtitles) — субтитры, представляющие собою текст, зачастую с элементами разметки (размер, цвет, гарнитура, положение на экране). Также у некоторых форматов существуют проблемы с представлением текста на нескольких языках из-за использования одной однобайтной кодировки.
Субтитры так же подразделяются на две категории по форме, в которой хранятся:
 • Внешние — представляют собою один или несколько отдельных файлов, обычно с именем полностью или частично совпадающим с именем видео-файла, но с другим расширением: SRT, SUB, TXT, и.т.д.
 • Встроенные (также называемые внутренними) — находятся в одном файле с видео.
Популярные форматы внешних субтитров:
 • (*.srt) - текстовый формат субтитров программы SubRip. Файлы имеет расширение srt. Сам формат отличается простотой и наглядностью, синхронизация с видео на основе времени с точностью до микросекунд. Весьма распространенный формат. Srt файлы очень удобно редактировать - перевод лучше делать именно в srt файлах. Главный недостаток - формат не позволяет изменять параметры шрифта (размер, стиль, цвет) и положение субтитров на экране. Шапки - нет. Конец файла отмечается удвоенным переводом строки.
 • (*.ass) - текстовый формат субтитров Advanced Sub Station Alpha. Это программа для подготовки и таймирования субтитров. Среди непрофессионалов это самая популярная и богатая возможностями программа для титрования. Также богат и сам формат субтитров. Здесь полностью поддерживается работа со всеми параметрами шрифта (цвет, размер, гарнитура и т.д.). размещение текста в любом месте экрана, комментарии.Множество полей определяет параметры каждой фразы, например специальное поле для определения произносящего данную фразу. Кроме текста можно вставлять картинки , звуки и даже маленькие видео фрагменты. Этот формат является фактически стандартом де-факто в среде фэнсаберов. Все это делает формат SSA преобладающим в среде анимешников.
 • (*.ssa) — текстовый формат субтитров программы Sub Station Alpha. Предусматривает задание цвета, положения символов, размер букв, гарнитуру; позволяет применять сложные видеоэффекты в отношении символов (затенение, движение, повороты и т. д.); может содержать текст в нескольких различных кодировках.
 • (*.smi (smil)) — текстовый формат субтитров, основанный на SGML. Предусматривает практически все возможности для оформления текста, поддерживаемые стандартами HTML и CSS.
 • (*.s2k) — текстовый формат субтитров программы Sasami.
 • (*.sub/idx) — двоичный формат пререндеренных (графических) субтитров, извлечённых из DVD с помощью специальной программы. Такие субтитры могут быть подключены к видео с помощью DirectShow-фильтра VSFilter (прежнее название VobSub)
Дополнительное обозначение субтитров:
 • Форсированные (от англ. forced subtitles) - форсированные субтитры, то есть на непереведенные места, такие как: надписи, вторая иностранная речь и т.п.
 • Интертитры (от англ. inter subtitles) - изначально - текстовые вставки, дающие пояснения по сюжету, воспроизводящие реплики персонажей и т.п. в немых фильмах с иноязычными интертитрами (позже - эстетически важная часть немого кино).
Mersy lui K!ng pentru translate ;D

Editat de către S@mba la 2015-11-27 21:06:51
Mesaj util ?   Da / Nu   9 / 0   9 puncte


<< Precedenta      Următoarea >>


<< Precedenta      Următoarea >>

Forum Index > Torrents.Md > FAQ > FAQ - Semnificațiile subtitrărilor / Oбозначения субтитров

Această temă este închisă. Nu puteţi posta mesaje noi.


Navigare rapidă:


Schimbul de informație este realizat de către utilizatorii siteului. Acest site este bazat pe voluntariat, de la utilizatori pentru utilizatori. Întregul text privind regulile şi condiţiile de utilizare a TORRENTS.MD poate fi găsit aici.
Sharing is caring.